ในสมัยนี้ที่นอนมักผลิตมาจากเส้นใยที่เป็นส่วนผสม

About the author